Trzeci krok w celu uzyskania połączenia. Tym razem zrobimy ćwiczenie na percepcję.


Artur Wójtowicz
wizjoner.org