Rozmawiam z przedstawicielem wyższej cywilizacji, aby otrzymać odpowiedź na pytanie: jak zatrzymać i zakończyć wszystkie wojny na świecie.


Artur Wójtowicz
wizjoner.org