W filmie opowiadam o moich 11 snach proroczych. Wszystkie znalazły swoje potwierdzenie.


Artur Wójtowicz
wizjoner.org