Opowiadam jak naprawdę działa przewidywanie przyszłości i czy warto to robić. Czym różni się prognoza od prekognicji? Co takiego robił Nikola Tesla? Za chwilę się dowiesz!


Artur Wójtowicz
wizjoner.org